نام واحد : ایران ترانسفو

 • استان : زنجان
 • شهر : زنجان
 • نشانی شرکت : تهران-خیابان...
 • تلفن شرکت : *******218جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : زنجان -کیلومتر5 جاده زنجان- تهران
 • تلفن واحد : *******243جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : مرتضی فرجی
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : ترانسفورماتور انتقال (230 تا 400 کیلوولت)

 • سریال مجوز : 590005000000
 • شماره مجوز : 118/17139
 • تاریخ مجوز : 12/07/1394
 • کد محصول : 3110512324
 • شرح محصول : ترانسفورماتور انتقال (230 تا 400 کیلوولت)
 • ظرفیت : 134 دستگاه
 • گروه 2 رقمی : ماشین آلات ودستگاههای برقی(31)
 • گروه 4 رقمی : ساخت انواع اکتروموتور-ژنراتوروترانسفورماتور(3110)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%