نام واحد : صنایع کیان ترانسفوی خراسان

 • استان : خراسان رضوی
 • شهر : مشهد
 • نشانی شرکت : کیلومتر22جاده...
 • تلفن شرکت : *******511جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : مشهد کیلومتر 22 جاده قوچان شهرک صنعتی فناوریهای برتر قطعه 56
 • تلفن واحد : *******511جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : محمد باقر سوزنچی کاشانی
 • تلفن مدیر : *******915جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی ماشین سازی و فناوریهای برتر (مشهد4)

نام محصول : پست برق با عایق هوا (20 کیلوولت)

 • سریال مجوز : 590005000000
 • شماره مجوز : 120/1288761
 • تاریخ مجوز : 21/02/1393
 • کد محصول : 3120512311
 • شرح محصول : پست برق با عایق هوا (20 کیلوولت)
 • ظرفیت : 150 دستگاه
 • گروه 2 رقمی : ماشین آلات ودستگاههای برقی(31)
 • گروه 4 رقمی : ساخت انواع اکتروموتور-ژنراتوروترانسفورماتور(3110)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%