نام واحد : آب معدنی شاهوزاگرس غرب

 • استان : کرمانشاه
 • شهر : سرپل ذهاب
 • نشانی شرکت : کرمانشاه شهرک...
 • تلفن شرکت : *******918جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : سرپل ذهاب
 • تلفن واحد : ****427جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : علی مراد فیضی
 • تلفن مدیر : *******918جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : اب معدنی

 • سریال مجوز : 1504651
 • شماره مجوز : 21763
 • تاریخ مجوز : 29/08/1386
 • کد محصول : 15541120
 • شرح محصول : اب معدنی
 • ظرفیت : 25,000 هزار لیتر
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدنوشابه های غیرالکلی تولیداب معدنی(1554)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 24%
  24%