نام واحد : محسن رحمانی حصار سفیدی

 • استان : کرمانشاه
 • شهر : کرمانشاه
 • نشانی شرکت : کرمانشاه -...
 • تلفن شرکت : ********************083جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : کرمانشاه
 • تلفن واحد : -
 • مدیر : محسن رحمانی حصار سفیدی
 • تلفن مدیر : *******937جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : انواع بسته بندی خاک { رس }

 • سریال مجوز : 1506838
 • شماره مجوز : 12979
 • تاریخ مجوز : 07/06/1390
 • کد محصول : 14101415
 • شرح محصول : انواع بسته بندی خاک { رس }
 • ظرفیت : 50,000 تن
 • گروه 2 رقمی : استخراج سایرمعادن(14)
 • گروه 4 رقمی : استخراج سنگ -شن وماسه وخاک رس(1410)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 9%
  9%