نام واحد : قطعات الکترونیک ایران

نام محصول : فیوز

 • سریال مجوز : 1715523
 • شماره مجوز : 1760
 • تاریخ مجوز : 15/04/1370
 • کد محصول : 31201330
 • شرح محصول : انواع فیوز
 • ظرفیت : 140,000 عدد
 • گروه 2 رقمی : ماشین آلات ودستگاههای برقی(31)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرتجهیزات الکتریکی طبقه بندی نشده درجای دیگر(3190)
 • نوع مجوز : کارت شناسایی
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%