نام واحد : نادر عبداله زاده رنگ فروش

 • استان : خراسان رضوی
 • شهر : مشهد
 • نشانی شرکت : خیابان...
 • تلفن شرکت : ******511جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : فاز 3- بلوار اندیشه – اندیشه 1/15
 • تلفن واحد : *******513جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : نادر عبداله زاده رنگ فروش
 • تلفن مدیر : *******915جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی توس

نام محصول : چراغ های پارک های و فضای سبز

 • سریال مجوز : 590011000000
 • شماره مجوز : 1387866/120
 • تاریخ مجوز : 30/05/1395
 • کد محصول : 3150412334
 • شرح محصول : چراغ های پارک های و فضای سبز
 • ظرفیت : 300,000 عدد
 • گروه 2 رقمی : ماشین آلات ودستگاههای برقی(31)
 • گروه 4 رقمی : ساخت لامپهای الکتریکی وتجهیزات روشنائی(3150)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%