نام واحد : قطعات الکترونیک ایران

نام محصول : دایود یکسوکننده ها

 • سریال مجوز : 1715523
 • شماره مجوز : 1760
 • تاریخ مجوز : 15/04/1370
 • کد محصول : 31901143
 • شرح محصول : یکسو کننده دیود دینام
 • ظرفیت : 26,000 عدد
 • گروه 2 رقمی : ماشین آلات ودستگاههای برقی(31)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرتجهیزات الکتریکی طبقه بندی نشده درجای دیگر(3190)
 • نوع مجوز : کارت شناسایی
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%