نام واحد : صنایع دلندالکتریک

 • استان : گلستان
 • شهر : رامیان
 • نشانی شرکت : خیابان سمیه...
 • تلفن شرکت : ******218جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : رامیان- دلند-خ جمهوری(سفیدچشمه)
 • تلفن واحد : *******173جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : سید مجتبی حسینی مقدم
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : کلید تک پل ساختمانی

 • سریال مجوز : 590011000000
 • شماره مجوز : 128/2/22144
 • تاریخ مجوز : 06/06/1393
 • کد محصول : 3120512369
 • شرح محصول : کلید تک پل ساختمانی
 • ظرفیت : 1,000,000 دستگاه
 • گروه 2 رقمی : ماشین آلات ودستگاههای برقی(31)
 • گروه 4 رقمی : ساخت دستگاه هاو وسایل توزیع وکنترل نیروی برق(3120)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%