نام واحد : علی اکبر جعفری

نام محصول : سکسیونر

 • سریال مجوز : 1715527
 • شماره مجوز : 19689
 • تاریخ مجوز : 25/04/1370
 • کد محصول : 31201114
 • شرح محصول : انواع سکسیونر
 • ظرفیت : 3,000 دستگاه
 • گروه 2 رقمی : ماشین آلات ودستگاههای برقی(31)
 • گروه 4 رقمی : ساخت دستگاه هاو وسایل توزیع وکنترل نیروی برق(3120)
 • نوع مجوز : کارت شناسایی
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%