نام واحد : سردسازان دریا

 • استان : مازندران
 • شهر : بابلسر
 • نشانی شرکت : بابلسر
 • تلفن شرکت : 0جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : پ آمل خ نورپاساژرحمانی طبقه دوم شرکت ساحل سرماتلفن
 • تلفن واحد : 0جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر :
 • تلفن مدیر : -
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : یخ

 • سریال مجوز : 3004324
 • شماره مجوز : 8323
 • تاریخ مجوز : 29/07/1370
 • کد محصول : 15492610
 • شرح محصول : یخ
 • ظرفیت : 3,600 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 45%
  45%