نام واحد : پارسیان تراش صنعت

 • استان : تهران
 • شهر : پاکدشت
 • نشانی شرکت : .عباس...
 • تلفن شرکت : *******233جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : بلوارابن سینا، خ تلاشگران، خ کوشاوران 11، قطعه شماره 2591 و 2592
 • تلفن واحد : *******233جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : سعید واحدیان
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی عباس آباد

نام محصول : انواع بست و اتصال فلزی غیر خودرویی به جز فلنج فلزی

 • سریال مجوز : 590016000000
 • شماره مجوز : 56468
 • تاریخ مجوز : 21/02/1395
 • کد محصول : 2899512449
 • شرح محصول : انواع بست و اتصال فلزی غیر خودرویی به جز فلنج فلزی
 • ظرفیت : 108 تن
 • گروه 2 رقمی : ماشین آلات ودستگاههای برقی(31)
 • گروه 4 رقمی : ساخت دستگاه هاو وسایل توزیع وکنترل نیروی برق(3120)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%