نام واحد : صنایع الکترونیک افراتاب

 • استان : البرز
 • شهر : ساوجبلاغ
 • نشانی شرکت : خیابان مطهری...
 • تلفن شرکت : *******218جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : جاده قدیم کرج - قزوین ، سه راه سهیلیه ، خیابان گل ماکیان ، قطعات 3695 الی 3702 ،2538 و 2539 فرعی از 137 اصلی
 • تلفن واحد : *******264جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : احسان میوه چی
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : دستگاه موقعیت یاب مکانی (جی پی اس)

 • سریال مجوز : 590017000000
 • شماره مجوز : 100/1/337238
 • تاریخ مجوز : 09/03/1396
 • کد محصول : 3220412344
 • شرح محصول : دستگاه موقعیت یاب مکانی (جی پی اس)
 • ظرفیت : 500 دستگاه
 • گروه 2 رقمی : ماشین آلات ودستگاههای برقی(31)
 • گروه 4 رقمی : ساخت لامپهای الکتریکی وتجهیزات روشنائی(3150)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%