نام واحد : کامران شاکری جویباری

 • استان : مازندران
 • شهر : ساری
 • نشانی شرکت : پ :جویبار...
 • تلفن شرکت : -
 • نشانی واحد : شهرک صنعتی ساری
 • تلفن واحد : 0جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : کامران شاکری جویباری
 • تلفن مدیر : -
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی ساری(1)

نام محصول : روغن ماهی

 • سریال مجوز : 3008622
 • شماره مجوز : 366
 • تاریخ مجوز : 04/02/1378
 • کد محصول : 15141711
 • شرح محصول : روغن ماهی
 • ظرفیت : 150 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادآبزیان ومحصولات حاصل ازآبزیان(1512)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 25%
  25%