نام واحد : پارت الکتریک

 • استان : البرز
 • شهر : ساوجبلاغ
 • نشانی شرکت : کیلومتر 65...
 • تلفن شرکت : *******264جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : فاز 1، خیابان یاس یک قطعات 175/2، 176و 179
 • تلفن واحد : *******264جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : سعید صدیق احسانی
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : انواع پریز و دو شاخه خانگی

 • سریال مجوز : 590019000000
 • شماره مجوز : 100/1/345783
 • تاریخ مجوز : 19/04/1396
 • کد محصول : 3120412317
 • شرح محصول : انواع پریز و دو شاخه خانگی
 • ظرفیت : 3,085,000 عدد
 • گروه 2 رقمی : ماشین آلات ودستگاههای برقی(31)
 • گروه 4 رقمی : ساخت دستگاه هاو وسایل توزیع وکنترل نیروی برق(3120)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%