نام واحد : مظفر کریمی

نام محصول : کشتارگاه صنعتی دام

 • سریال مجوز : 3009921
 • شماره مجوز : 9532
 • تاریخ مجوز : 12/07/1380
 • کد محصول : 15111110
 • شرح محصول : کشتارگاه انواع دامها
 • ظرفیت : 82,000 قطعه
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدعمل اوری وحفاظت ازفسادگوشت ومحصولات گوشتی(1511)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 45%
  45%