نام واحد : محمدباقر صادقی کیادهی

نام محصول : پودر گوجه فرنگی

 • سریال مجوز : 3010038
 • شماره مجوز : 12477
 • تاریخ مجوز : 04/09/1380
 • کد محصول : 15311511
 • شرح محصول : پودر گوجه فرنگی
 • ظرفیت : 1,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 50%
  50%