نام واحد : حسین عبداللهی

نام محصول : بسته بندی چای کیسه ای

 • سریال مجوز : 3010723
 • شماره مجوز : 3811
 • تاریخ مجوز : 05/03/1381
 • کد محصول : 15491212
 • شرح محصول : چای کیسه ایبسته بندی دوگرمی
 • ظرفیت : 50 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 20%
  20%