نام واحد : صنایع تبریز لعاب

 • استان : آذربایجان شرقی
 • شهر : تبریز
 • نشانی شرکت : جاده آذرشهر...
 • تلفن شرکت : *******411جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : جاده آذرشهر جنب درب اصلی نیروگاه حرارتی داخل کوچه
 • تلفن واحد : *******411جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : مهرزاد سکوتی
 • تلفن مدیر : *******914جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : انواع آب گرم کن برقی خانگی

 • سریال مجوز : 59887700000000
 • شماره مجوز : 18655
 • تاریخ مجوز : 23/04/1393
 • کد محصول : 2930512395
 • شرح محصول : انواع آب گرم کن برقی خانگی
 • ظرفیت : 500 دستگاه
 • گروه 2 رقمی : ساخت ماشین آلات وتجهیزات(29)
 • گروه 4 رقمی : ساخت وسایل خانگی طبقه بندی نشده درجای دیگر(2930)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%