نام واحد : مصطفی جان بزرگی

 • استان : لرستان
 • شهر : دورود
 • نشانی شرکت : درود خ شریعتی...
 • تلفن شرکت : ****422جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : درود خ شریعتی مقابل بانک صادرات نمایندگی ایران مریونوس
 • تلفن واحد : ****422جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : مصطفی جان بزرگی
 • تلفن مدیر : *******916جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : پرده دوخته شده

 • سریال مجوز : 2906792
 • شماره مجوز : 4985
 • تاریخ مجوز : 01/04/1384
 • کد محصول : 17211131
 • شرح محصول : پرده دوخته شده
 • ظرفیت : 50,000 متر مربع
 • گروه 2 رقمی : پوشاک وعمل آوردن پوست خز(18)
 • گروه 4 رقمی : تولیدپوشاک-باستثنای پوشاک ازپوست خزدار(1810)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 58%
  58%