نام واحد : آریان آسانسور

 • استان : تهران
 • شهر : رباط کریم
 • نشانی شرکت : بزرگراه...
 • تلفن شرکت : *******212جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : بلوارصنعت ،میدان فناوری ،خ فناوری جنوبی ،خیابان بلوط ،پلاکc9 قطعات c102 ،c101 ،c100
 • تلفن واحد : *******215جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : علی بدیعی گورتی
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی پرند

نام محصول : سایر قطعات آسانسور طبقه بندی نشده در جای دیگر

 • سریال مجوز : 590022000000
 • شماره مجوز : 89101
 • تاریخ مجوز : 29/09/1395
 • کد محصول : 2915512372
 • شرح محصول : سایر قطعات آسانسور طبقه بندی نشده در جای دیگر
 • ظرفیت : 5,000 عدد
 • گروه 2 رقمی : ماشین آلات ودستگاههای برقی(31)
 • گروه 4 رقمی : ساخت دستگاه هاو وسایل توزیع وکنترل نیروی برق(3120)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%