نام واحد : جهان گاز

 • استان : تهران
 • شهر : تهران
 • نشانی شرکت : خیابان شهید...
 • تلفن شرکت : *******215جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : خیابان شهیدرجایی - جنب خیابان ستاره ،پلاک 549 قدیم 116 جدید
 • تلفن واحد : *******215جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : علیرضا رفیق
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : اجاق گاز کابین دار

 • سریال مجوز : 59887700000000
 • شماره مجوز : 89656
 • تاریخ مجوز : 14/10/1395
 • کد محصول : 2930512347
 • شرح محصول : اجاق گاز کابین دار
 • ظرفیت : 17,500 دستگاه
 • گروه 2 رقمی : ساخت ماشین آلات وتجهیزات(29)
 • گروه 4 رقمی : ساخت وسایل خانگی طبقه بندی نشده درجای دیگر(2930)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%