نام واحد : ایرکا پارت صنعت

 • استان : قزوین
 • شهر : البرز
 • نشانی شرکت : تهران خیابان...
 • تلفن شرکت : *******218جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : بلوار ابن سینا، تقاطع امیرکبیر
 • تلفن واحد : *******283جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : بهرام بیضائی
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی خصوصی البرز

نام محصول : پمپ روغن خودرو

 • سریال مجوز : 59887700000000
 • شماره مجوز : 127/24981
 • تاریخ مجوز : 05/07/1395
 • کد محصول : 2912412385
 • شرح محصول : پمپ روغن خودرو
 • ظرفیت : 395,000 دستگاه
 • گروه 2 رقمی : ساخت ماشین آلات وتجهیزات(29)
 • گروه 4 رقمی : ساخت انواع پمپ - کمپرسور-شیر-سوپاپ(2912)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%