نام واحد : تعاونی زاگرس پوش

 • استان : لرستان
 • شهر : بروجرد
 • نشانی شرکت : بروجرد خ تختی...
 • تلفن شرکت : ******446جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : بروجرد شهرک صنعتی اول بلوار کارگر
 • تلفن واحد : ****446جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : رحیم چگنی
 • تلفن مدیر : *******916جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : پیراهن مردانه

 • سریال مجوز : 2911317
 • شماره مجوز : 15161
 • تاریخ مجوز : 01/12/1388
 • کد محصول : 18101121
 • شرح محصول : پیراهن مردانه
 • ظرفیت : 156,000 عدد
 • گروه 2 رقمی : پوشاک وعمل آوردن پوست خز(18)
 • گروه 4 رقمی : تولیدپوشاک-باستثنای پوشاک ازپوست خزدار(1810)
 • نوع مجوز : طرح توسعه
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 60%
  60%