نام واحد : تعاونی تولید توزیعی زنان تلاشگر زاگرس

 • استان : خوزستان
 • شهر : لالی
 • نشانی شرکت : خ هفت تیر...
 • تلفن شرکت : *******682جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد :
 • تلفن واحد : -
 • مدیر : شهناز صدرائی وربادی
 • تلفن مدیر : *******916جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : پرده دوخته شده

 • سریال مجوز : 2020637
 • شماره مجوز : 28063
 • تاریخ مجوز : 23/12/1388
 • کد محصول : 17211131
 • شرح محصول : پرده دوخته شده
 • ظرفیت : 2,500 متر مربع
 • گروه 2 رقمی : پوشاک وعمل آوردن پوست خز(18)
 • گروه 4 رقمی : تولیدپوشاک-باستثنای پوشاک ازپوست خزدار(1810)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 20%
  20%