نام واحد : توانکاران

 • استان : خراسان رضوی
 • شهر : مشهد
 • نشانی شرکت : کیلومتر 18...
 • تلفن شرکت : *******513جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : مشهد - کیلومتر 18 جاده قوچان کوچه ماشین افزار
 • تلفن واحد : *******513جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : مسعود صیفی حصار
 • تلفن مدیر : *******915جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : آب گرم کن گازی (المنت دار)

 • سریال مجوز : 59887700000000
 • شماره مجوز : 120/1534318
 • تاریخ مجوز : 17/11/1394
 • کد محصول : 2930512393
 • شرح محصول : آب گرم کن گازی (المنت دار)
 • ظرفیت : 5,000 دستگاه
 • گروه 2 رقمی : ساخت ماشین آلات وتجهیزات(29)
 • گروه 4 رقمی : ساخت وسایل خانگی طبقه بندی نشده درجای دیگر(2930)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%