نام واحد : شرکت مروارید پوش بهامین

 • استان : لرستان
 • شهر : بروجرد
 • نشانی شرکت : خیابان جمهوری...
 • تلفن شرکت : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : بروجرد کیلومتر 10جاده خرم آباد
 • تلفن واحد : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : سعید گودرزی
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی بروجرد1

نام محصول : کت وشلوار

 • سریال مجوز : 2911348
 • شماره مجوز : 943
 • تاریخ مجوز : 29/01/1389
 • کد محصول : 18101221
 • شرح محصول : کت وشلوار
 • ظرفیت : 250,000 دست
 • گروه 2 رقمی : پوشاک وعمل آوردن پوست خز(18)
 • گروه 4 رقمی : تولیدپوشاک-باستثنای پوشاک ازپوست خزدار(1810)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 78%
  78%