نام واحد : تعاونی تولیدی پوشاک تن پوشان مهر جنوب

نام محصول : لباس کار

 • سریال مجوز : 2020716
 • شماره مجوز : 3030
 • تاریخ مجوز : 14/02/1389
 • کد محصول : 18101231
 • شرح محصول : لباس کار
 • ظرفیت : 5,000 عدد
 • گروه 2 رقمی : پوشاک وعمل آوردن پوست خز(18)
 • گروه 4 رقمی : تولیدپوشاک-باستثنای پوشاک ازپوست خزدار(1810)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 82%
  82%