نام واحد : لباس شوئی بهاران خزر

 • استان : آذربایجان شرقی
 • شهر : تبریز
 • نشانی شرکت : تبریز-جاده...
 • تلفن شرکت : *******413جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : جاده آذرشهر-جاده پتروشیمی - 500مترمانده به درب مجتمع پتروشیمی
 • تلفن واحد : *******411جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : اصغر غفرانی
 • تلفن مدیر : *******914جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : ماشین کره گیر

 • سریال مجوز : 59887700000000
 • شماره مجوز : 52311
 • تاریخ مجوز : 16/10/1392
 • کد محصول : 2925512367
 • شرح محصول : ماشین کره گیر
 • ظرفیت : 500 دستگاه
 • گروه 2 رقمی : ساخت ماشین آلات وتجهیزات(29)
 • گروه 4 رقمی : ساخت وسایل خانگی طبقه بندی نشده درجای دیگر(2930)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%