نام واحد : الکترو کاوه علیزاده

نام محصول : رکتیفایرجوشکاری

 • سریال مجوز : 1715569
 • شماره مجوز : 919
 • تاریخ مجوز : 11/03/1370
 • کد محصول : 31101612
 • شرح محصول : رکتیفایر جوشکاری ترانس جوش
 • ظرفیت : 2,500 دستگاه
 • گروه 2 رقمی : ماشین آلات ودستگاههای برقی(31)
 • گروه 4 رقمی : ساخت انواع اکتروموتور-ژنراتوروترانسفورماتور(3110)
 • نوع مجوز : کارت شناسایی
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%