نام واحد : کارخانجات زیبا باف ریس تهران

 • استان : مازندران
 • شهر : بابل
 • نشانی شرکت : بابل خ شهید...
 • تلفن شرکت : *******111جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : بابل
 • تلفن واحد : -
 • مدیر : زهرا شاه بازاده کلاگر
 • تلفن مدیر : *******911جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : لباس بیمارستانی

 • سریال مجوز : 3026250
 • شماره مجوز : 701/26531
 • تاریخ مجوز : 11/08/1389
 • کد محصول : 18101232
 • شرح محصول : لباس بیمارستانی
 • ظرفیت : 250,000 عدد
 • گروه 2 رقمی : پوشاک وعمل آوردن پوست خز(18)
 • گروه 4 رقمی : تولیدپوشاک-باستثنای پوشاک ازپوست خزدار(1810)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 6%
  6%