نام واحد : تعاونی پوشاک خواهران آریا مسعود پارسوماش

 • استان : خوزستان
 • شهر : مسجد سلیمان
 • نشانی شرکت : مسجد سلیمان...
 • تلفن شرکت : *******681جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد :
 • تلفن واحد : -
 • مدیر : شقایق قاسمی وند
 • تلفن مدیر : **********091جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : لباس خواب زنانه

 • سریال مجوز : 2021216
 • شماره مجوز : 23771
 • تاریخ مجوز : 04/11/1389
 • کد محصول : 18101135
 • شرح محصول : لباس خواب زنانه
 • ظرفیت : 5,000 عدد
 • گروه 2 رقمی : پوشاک وعمل آوردن پوست خز(18)
 • گروه 4 رقمی : تولیدپوشاک-باستثنای پوشاک ازپوست خزدار(1810)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 10%
  10%