نام واحد : تعاونی تولید پوشاک زیبا دوزان نرگس

 • استان : خوزستان
 • شهر : اهواز
 • نشانی شرکت : اهواز ملی راه...
 • تلفن شرکت : *********061جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد :
 • تلفن واحد : -
 • مدیر : مهنوش صالحپور
 • تلفن مدیر : *******916جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : لباس کار

 • سریال مجوز : 2021222
 • شماره مجوز : 23896
 • تاریخ مجوز : 07/11/1389
 • کد محصول : 18101231
 • شرح محصول : لباس کار
 • ظرفیت : 5,000 عدد
 • گروه 2 رقمی : پوشاک وعمل آوردن پوست خز(18)
 • گروه 4 رقمی : تولیدپوشاک-باستثنای پوشاک ازپوست خزدار(1810)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 0%
  0%