نام واحد : سایواگستر

 • استان : خراسان رضوی
 • شهر : نیشابور
 • نشانی شرکت : بهره وری 7
 • تلفن شرکت : ******552جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : بهره وری 7
 • تلفن واحد : *******514جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : مسعود نوذری
 • تلفن مدیر : *******915جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی خیام (نیشابور)

نام محصول : انواع آب گرم کن گازی ایستاده

 • سریال مجوز : 59887700000000
 • شماره مجوز : 119/27/2120
 • تاریخ مجوز : 10/05/1395
 • کد محصول : 2930512390
 • شرح محصول : انواع آب گرم کن گازی ایستاده
 • ظرفیت : 90,000 دستگاه
 • گروه 2 رقمی : ساخت ماشین آلات وتجهیزات(29)
 • گروه 4 رقمی : ساخت وسایل خانگی طبقه بندی نشده درجای دیگر(2930)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%