نام واحد : خدمات صنعتی برق آسان تبریز

 • استان : آذربایجان شرقی
 • شهر : تبریز
 • نشانی شرکت : کیلومتر 8...
 • تلفن شرکت : *******411جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : کیلومتر 8 جاده تهران نرسیده به سه راهی اهر کوی صنعتی مخترع
 • تلفن واحد : *******413جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : علی الهامی انور
 • تلفن مدیر : *******914جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : تابلو برق فشارمتوسط

 • سریال مجوز : 590023000000
 • شماره مجوز : 11172
 • تاریخ مجوز : 09/03/1394
 • کد محصول : 3120512426
 • شرح محصول : تابلو برق فشارمتوسط
 • ظرفیت : 1,500 دستگاه
 • گروه 2 رقمی : ماشین آلات ودستگاههای برقی(31)
 • گروه 4 رقمی : ساخت دستگاه هاو وسایل توزیع وکنترل نیروی برق(3120)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%