نام واحد : بازرگانی دشت کیا ساری

نام محصول : تفاله خشک انواع مرکبات

 • سریال مجوز : 3015239
 • شماره مجوز : 2353
 • تاریخ مجوز : 08/02/1384
 • کد محصول : 15331153
 • شرح محصول : تفاله خشک انواع مرکبات
 • ظرفیت : 5,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 40%
  40%