نام واحد : لامپ سازی نورافشان

 • استان : تهران
 • شهر : فیروزکوه
 • نشانی شرکت : شهرک صنعتی...
 • تلفن شرکت : *******221جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : (قدیم)بلوار حکیم حافظ غربی لاله ششم.
 • تلفن واحد : *******217جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : مصطفی فلسفی
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی فیروزکوه

نام محصول : انواع لامپ های گازی

 • سریال مجوز : 590031000000
 • شماره مجوز : 42496
 • تاریخ مجوز : 04/06/1396
 • کد محصول : 3150312323
 • شرح محصول : انواع لامپ های گازی
 • ظرفیت : 1,400,000 عدد
 • گروه 2 رقمی : ماشین آلات ودستگاههای برقی(31)
 • گروه 4 رقمی : ساخت لامپهای الکتریکی وتجهیزات روشنائی(3150)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%