نام واحد : شهاب لامپ سهند

 • استان : همدان
 • شهر : ملایر
 • نشانی شرکت : ناحیه صنعتی...
 • تلفن شرکت : *******851جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : جاده اراک کیلومتر 12 قطعات 70و71و73
 • تلفن واحد : *******851جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : داود بیات
 • تلفن مدیر : *******918جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : لامپ رشته ای معمولی تا 60 وات

 • سریال مجوز : 590038000000
 • شماره مجوز : 92/8401
 • تاریخ مجوز : 09/03/1392
 • کد محصول : 3150512306
 • شرح محصول : لامپ رشته ای معمولی تا 60 وات
 • ظرفیت : 500,000 عدد
 • گروه 2 رقمی : ماشین آلات ودستگاههای برقی(31)
 • گروه 4 رقمی : ساخت لامپهای الکتریکی وتجهیزات روشنائی(3150)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%