نام واحد : ابوالفضل شریعت پارساو اصغر محیطی اردکان

 • استان : تهران
 • شهر : پاکدشت
 • نشانی شرکت : شهرک صنعتی...
 • تلفن شرکت : *******213جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : بلوارابن سینا، خیابان دوم،خیابان هدهد، پلاک 1413و 1414
 • تلفن واحد : *******213جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : اصغر محیطی اردکان
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی عباس آباد

نام محصول : انواع پریز و دو شاخه خانگی

 • سریال مجوز : 590039000000
 • شماره مجوز : 56619
 • تاریخ مجوز : 28/02/1395
 • کد محصول : 3120412317
 • شرح محصول : انواع پریز و دو شاخه خانگی
 • ظرفیت : 367,000 عدد
 • گروه 2 رقمی : ماشین آلات ودستگاههای برقی(31)
 • گروه 4 رقمی : ساخت دستگاه هاو وسایل توزیع وکنترل نیروی برق(3120)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%