نام واحد : صنعتی قطعه سازان خزرکوشا

 • استان : تهران
 • شهر : ری
 • نشانی شرکت : خ ناهید
 • تلفن شرکت : *******212جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : بلواربوستان خ گلبن 14 قطعه ام 307
 • تلفن واحد : *******215جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : شهرام ارشادی اسکوئی
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی شمس آباد

نام محصول : لامپ کم مصرف

 • سریال مجوز : 590041000000
 • شماره مجوز : 81445
 • تاریخ مجوز : 09/08/1395
 • کد محصول : 3150412319
 • شرح محصول : لامپ کم مصرف
 • ظرفیت : 5,834,400 عدد
 • گروه 2 رقمی : ماشین آلات ودستگاههای برقی(31)
 • گروه 4 رقمی : ساخت لامپهای الکتریکی وتجهیزات روشنائی(3150)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%