نام واحد : محمد رضا قهرمان الموتی

 • استان : مازندران
 • شهر : تنکابن
 • نشانی شرکت : تنکابن خ...
 • تلفن شرکت : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : تنکابن
 • تلفن واحد : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : محمد رضا قهرمان الموتی
 • تلفن مدیر : -
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : درجه بندی وبسته بندی میوه جات

 • سریال مجوز : 3016571
 • شماره مجوز : 23902
 • تاریخ مجوز : 29/09/1384
 • کد محصول : 15132110
 • شرح محصول : درجه بندی وبسته بندی میوه جات وسبزیجات
 • ظرفیت : 4,500 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 25%
  25%