نام واحد : ایستا توان صنعت

 • استان : مرکزی
 • شهر : ساوه
 • نشانی شرکت : شهرصنعتی کاوه...
 • تلفن شرکت : *******864جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : خیابان22
 • تلفن واحد : *******864جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : عباسعلی افنانی
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی کاوه

نام محصول : فیوز فشارضعیف

 • سریال مجوز : 590043000000
 • شماره مجوز : 28891
 • تاریخ مجوز : 07/08/1393
 • کد محصول : 3120412404
 • شرح محصول : فیوز فشارضعیف
 • ظرفیت : 1,125,000 دستگاه
 • گروه 2 رقمی : ماشین آلات ودستگاههای برقی(31)
 • گروه 4 رقمی : ساخت دستگاه هاو وسایل توزیع وکنترل نیروی برق(3120)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%