نام واحد : ارمغان همیاران پارس

 • استان : مازندران
 • شهر : سوادکوه
 • نشانی شرکت : ساری خ فرهنگ...
 • تلفن شرکت : ******911جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : شهرک صنعتی بشل
 • تلفن واحد : 0جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : حمید رضا نقیبی جویباری
 • تلفن مدیر : -
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی سوادکوه(بشل)

نام محصول : کنسروگوشت مرغ

 • سریال مجوز : 3016795
 • شماره مجوز : 26889
 • تاریخ مجوز : 04/11/1384
 • کد محصول : 15111512
 • شرح محصول : کنسروگوشت مرغ
 • ظرفیت : 100 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادآبزیان ومحصولات حاصل ازآبزیان(1512)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 16%
  16%