نام واحد : حسام صنعت شرق

 • استان : خراسان رضوی
 • شهر : مشهد
 • نشانی شرکت : کیلومتر 16...
 • تلفن شرکت : *******513جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : کیلومتر16 محور صنعتی کلات مقابل باطری سازی نیرو گستران
 • تلفن واحد : *******513جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : سید مرتضی آقا میرزاده
 • تلفن مدیر : *******915جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : چراغ های پارک های و فضای سبز

 • سریال مجوز : 590050000000
 • شماره مجوز : 120/1537736
 • تاریخ مجوز : 01/12/1394
 • کد محصول : 3150412334
 • شرح محصول : چراغ های پارک های و فضای سبز
 • ظرفیت : 50,000 عدد
 • گروه 2 رقمی : ماشین آلات ودستگاههای برقی(31)
 • گروه 4 رقمی : ساخت لامپهای الکتریکی وتجهیزات روشنائی(3150)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%