نام واحد : حسن توانا و جواد و محمود برادران سادات

 • استان : تهران
 • شهر : پاکدشت
 • نشانی شرکت : شهرک صنعتی...
 • تلفن شرکت : *******213جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : بلوارابن سینا، خ سعدی، نبش شمالی خ قو، قطعه شماره 10، پلاک 1595
 • تلفن واحد : *******213جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : محمود برادران سادات
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی عباس آباد

نام محصول : کابل آنتن تلویزیون رنگی

 • سریال مجوز : 590057000000
 • شماره مجوز : 39667
 • تاریخ مجوز : 18/05/1396
 • کد محصول : 3130512329
 • شرح محصول : کابل آنتن تلویزیون رنگی
 • ظرفیت : 450 تن
 • گروه 2 رقمی : ماشین آلات ودستگاههای برقی(31)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سیم وکابل روکشدار(3130)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%