نام واحد : ثابت الکتریک

 • استان : خراسان رضوی
 • شهر : مشهد
 • نشانی شرکت : خیابان گاز-...
 • تلفن شرکت : ********511جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : مشهد-شهرک صنعتی توس فاز یک خ تلاش شمالی 10 خ 2/10 قطعه 500
 • تلفن واحد : *******513جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : جواد ثابت گلستانی
 • تلفن مدیر : *******915جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی توس

نام محصول : جعبه تقسیم

 • سریال مجوز : 590059000000
 • شماره مجوز : 120/1497438
 • تاریخ مجوز : 19/06/1394
 • کد محصول : 3120512440
 • شرح محصول : جعبه تقسیم
 • ظرفیت : 2,000,000 دستگاه
 • گروه 2 رقمی : ماشین آلات ودستگاههای برقی(31)
 • گروه 4 رقمی : ساخت دستگاه هاو وسایل توزیع وکنترل نیروی برق(3120)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%