نام واحد : کشتارگاه صنعتی دام دشت نور

 • استان : مازندران
 • شهر : نور
 • نشانی شرکت : نور گندیاب...
 • تلفن شرکت : *******122جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : نور
 • تلفن واحد : *******122جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر :
 • تلفن مدیر : -
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : اوسئین ازاستخوان

 • سریال مجوز : 3017354
 • شماره مجوز : 1604
 • تاریخ مجوز : 24/01/1385
 • کد محصول : 15111815
 • شرح محصول : اوسئین ازاستخوان
 • ظرفیت : 1,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدعمل اوری وحفاظت ازفسادگوشت ومحصولات گوشتی(1511)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 20%
  20%