نام واحد : مجید نوید

نام محصول : روپوشهای عایق سیم

 • سریال مجوز : 1715980
 • شماره مجوز : 61025
 • تاریخ مجوز : 22/12/1369
 • کد محصول : 31901724
 • شرح محصول : روپوشهای عایق سیم لاکی
 • ظرفیت : 17 تن
 • گروه 2 رقمی : ماشین آلات ودستگاههای برقی(31)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرتجهیزات الکتریکی طبقه بندی نشده درجای دیگر(3190)
 • نوع مجوز : کارت شناسایی
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%