نام واحد : صنایع برق زاویر

 • استان : یزد
 • شهر : یزد
 • نشانی شرکت : یزد-شهرک...
 • تلفن شرکت : *******351جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : بلوار کاج، 24متری سوم، فرعی اول سمت چپ
 • تلفن واحد : *******353جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : حمید خواجه عقدایی
 • تلفن مدیر : *******913جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی یزد

نام محصول : انواع قطعات و لوازم کلیدهای دارای سیستم حفاظتی

 • سریال مجوز : 590081000000
 • شماره مجوز : 5141
 • تاریخ مجوز : 13/02/1395
 • کد محصول : 3120412442
 • شرح محصول : انواع قطعات و لوازم کلیدهای دارای سیستم حفاظتی
 • ظرفیت : 300,000 دستگاه
 • گروه 2 رقمی : ماشین آلات ودستگاههای برقی(31)
 • گروه 4 رقمی : ساخت دستگاه هاو وسایل توزیع وکنترل نیروی برق(3120)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%