نام واحد : رسول پاکنژاد

 • استان : اصفهان
 • شهر : برخوار
 • نشانی شرکت : منطقه صنعتی...
 • تلفن شرکت : *******312جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : 110متری شرق جاده اصفهان دولت آباد در امتداد خیابان مالک اشتر ودر عمق 90 متری شمال شرقی جاده مذکور در امتداد فرعی اول بهاردوم پلاک 36
 • تلفن واحد : *******312جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : رسول پاکنژاد
 • تلفن مدیر : *******913جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : منطقه صنعتی دولت آباد

نام محصول : رله شنت

 • سریال مجوز : 590084000000
 • شماره مجوز : 81543
 • تاریخ مجوز : 04/12/1392
 • کد محصول : 3120512495
 • شرح محصول : رله شنت
 • ظرفیت : 5,000 دستگاه
 • گروه 2 رقمی : ماشین آلات ودستگاههای برقی(31)
 • گروه 4 رقمی : ساخت دستگاه هاو وسایل توزیع وکنترل نیروی برق(3120)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%