نام واحد : تولیدیصنعتی هنروران سبلان

 • استان : اردبیل
 • شهر : اردبیل
 • نشانی شرکت : شهرک صنعتی 1...
 • تلفن شرکت : *******453جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : خیابان نهم - قطعه 56
 • تلفن واحد : ********0.4جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : یحیی حاتمی کرم شاهلو
 • تلفن مدیر : *******914جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی اردبیل 1

نام محصول : تجهیزات هشدار و ایمنی خودرویی بصری

 • سریال مجوز : 590089000000
 • شماره مجوز : 125/25717
 • تاریخ مجوز : 08/09/1394
 • کد محصول : 3190512460
 • شرح محصول : تجهیزات هشدار و ایمنی خودرویی بصری
 • ظرفیت : 200,000 عدد
 • گروه 2 رقمی : ماشین آلات ودستگاههای برقی(31)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرتجهیزات الکتریکی طبقه بندی نشده درجای دیگر(3190)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%